Czytaj więcej

Odpowiedzialność host providerów za naruszenie praw do znaków towarowych: jest już uzasadnienie wyroku w sprawie C-324/09 L’Oréal przeciwko eBay

Niedawno opublikowano uzasadnienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: „Trybunał”, „TSUE”) z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal vs. eBay. Wyrok wraz z opinią Adwokata Generalnego Nillo Jääskinen’na opublikowany jest w języku polskim na stronie internetowej TSUE.