Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji implementujący dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2011 r.

Artykuł jest pierwszą próbą omówienia planowanych zmian w ustawie medialnej. Jego celem jest przedstawienie najciekawszych, zdaniem autora, założeń tego ważnego społecznie projektu, który ma dużą szansę stać się niebawem obowiązującym w Polsce prawem. Projekt, z ponad rocznym opóźnieniem, dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego.