Czytaj więcej

Prawo do godziwej rekompensaty za akty masowego (nie)dozwolonego użytku prywatnego – kopia z (nie)legalnych źródeł – holenderskie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Holenderski Sąd Najwyższy (Hoge Raad) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z pytaniem prejudycjalnym czy licencja ustawowa w postaci tzw. dozwolonego użytku prywatnego rozciąga się na korzystanie z kopii utworu pochodzącej z nielegalnego źródła