Czytaj więcej

Do wtórnego wykorzystywania chronionej bazy danych dochodzi w państwie użytkownika bazy a nie w państwie, w którym znajduje się serwer

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał prymat tak zwanej teorii transmisji nad teorią emisji bazy danych i związanego z nimi tak zwanego prawa sui generis. Prawa te mogą więc zostać naruszone poprzez kopiowanie chronionych elementów bazy na serwer znajdujący się poza jurysdykcją państwa dochodzenia ochrony.