Czytaj więcej

„Notice and take down” – usługi hostingowe w kontekście odpowiedzialności za naruszenia osób trzecich – uwagi krytyczne do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Artykuł omawia niektóre założenia zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w kontekście odpowiedzialności hostproviderów za treści umieszczone w sieci. Autor artykułu krytycznie ocenia te założenia uznając je za niezgodne z regulacjami unijnymi, nieproporcjonalne oraz godzące w rozwój rynku usług elektronicznych w Polsce.
Czytaj więcej

Nowy sąd cywilny dla dwóch „odnowionych” postępowań: tabele wynagrodzeń i wskazywanie organizacji właściwej w sprawach praw autorskich i pokrewnych

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. Nr. 36 poz. 186). Niniejszy artykuł omawia postępowania rozpoznawane przez ten sąd w ujęciu praktycznym. Autor przekazuje także kilka podstawowych informacji organizacyjnych przesłanych PrawoAutorskie.pl przez biuro rzecznika prasowego tego sądu.