Regulamin i pliki cookies

Regulations book. Law, rules and regulations concept. 3d illustration

Regulamin korzystania z PrawoAutorskie.pl

Cel serwisu

PrawoAutorskie.pl jest serwisem i tytułem prasowym poświęconym prawu autorskiemu. PrawoAutorskie.pl nie udziela porad prawnych. Możesz za naszym pośrednictwem upowszechniać swoje poglądy, komentować ustawę, artykuły, aktualności, przesyłać nam drogą mejlową artykuły lub aktualności w celu ich publikacji w serwisie. Twoje artykuły lub komentarze powinny powstawać z szacunkiem dla nauki i jej twórców. W szczególności dotyczy to cytowania. Sprzeciwiamy się plagiatom i przedstawianiu poglądów innych osób jako własnych.

Dane osobowe i pliki cookies

Korzystając z PrawoAutorskie.pl godzisz się na publiczne ujawnienie Twoich danych osobowych, tj.: imienia lub imion, nazwiska jak również adresu mejlowego podanego przy rejestracji. Dobrowolnie możesz udostępnić inne dane na swój temat jak np.: Avatar (tj. zdjęcie wyświetlane w profilu i przy komentarzach), tytuł oraz stopień naukowy / zawodowy, stanowisko zawodowe / naukowe; stronę WWW, nazwę profilu w mediach społecznościowych, nazwę uczelni / nazwę miejsca pracy lub współpracy / nazwę własnej firmy.

Nie zbieramy danych wrażliwych. Nie podawaj nam ich przy żadnej okazji.

Umożliwiamy komentowanie tylko zarejestrowanym użytkownikom. Masz prawo do poprawiania i wglądu w Twoje dane oraz wysłania na rodo@cropa.org interwencji oraz do skorzystania z pomocy organu chroniącego dane osobowe. Usunąć dane osobowego możesz samodzielnie po zalogowaniu. Możesz także w każdej chwili skasować swoje dane i konto, co pozostanie bez wpływu na utrzymanie przez nas dalej w serwisie Twoich komentarzy, artykułów lub aktualności. W sprawie plików cookies odsyłamy do regulaminu wydawcy serwisu na stronę www.cropa.org/regulamin. Regulamin tam zamieszczony stosuje się w tym zakresie odpowiednio.

Licencja

Przesyłaj nam Twoje treści udzielasz nam nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na polach opisanych przykładowo w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja uprawniać będzie do udzielania przez nas dalszych licencji. Nie będziemy dokonywać zmian ani ingerować w Twoje komentarze, chyba że będą bezprawne. Natomiast w przekazanych nam artykułach czy aktualnościach mamy prawo dokonywać zabiegów redakcyjnych mających zarówno charakter merytoryczny (np. styl, forma etc.) jak i stricte redaktorski (np. interpunkcja, poprawianie błędów językowych, etc.). Przesyłając artykuł lub aktualność zezwalasz nam na wykonywanie Twoich autorskich praw zależnych.

Akceptujemy także licencje Creative Commons, ale musisz to zastrzec w przekazanym nam tekście lub komentarzu w sposób przewidziany w zasadach licencjonowania dostępnych na stronie http://creativecommons.pl.  

Odpowiedzialność Komentarze są publikowane i rozpowszechniane przez Ciebie, korzystasz przy tym ze swego prawa osobistego do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. My zaś decydujemy o rozpowszechnieniu i publikacji przekazanych nam artykułów lub aktualności. Z chwilą rozpowszechnienia utwory te stają się dobrem publicznym jak opublikowane książki, płyty etc. Nie możesz ich po prostu skasować. Możemy to uczynić sami według własnego uznania, także na Twoją prośbę, jednak bezwarunkowo i niezwłocznie w razie uzyskania wiarygodnej informacji, że przekazane przez Ciebie i przechowywane przez nas treści naruszają obowiązujące prawo. Zwalniasz nas z tego tytułu z wszelkiej odpowiedzialności.