Art. 80 [Wnioski]

1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, nienależących do kompetencji innych organów, sąd rozpoznaje wniosek o:

 1)  zabezpieczenie środka dowodowego;

 2)  wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;

 3)  wezwanie do udzielenia informacji.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także