Art. 951 [Odpowiednie stosowanie przepisów]

1. Do fonogramów stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, chyba że nadawanie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym.

2. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211-213.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także