Art. 97 [Zakres praw organizacji nadawczych]

Bez uszczerbku dla praw twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w zakresie:

1)  utrwalania;

2)  zwielokrotniania określoną techniką;

3)  nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

4)  reemitowania;

5)  wprowadzania do obrotu ich utrwaleń;

6)  odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;

7)  udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także