Art. 35c [Wykaz, informacje, nazwy i dane]

1. Upoważniony podmiot udostępnia na swojej stronie internetowej i na bieżąco aktualizuje:

1)  wykaz utworów, których kopie w dostępnych formatach posiada, oraz informacje o rodzajach tych formatów;

2)  nazwy i dane kontaktowe upoważnionych podmiotów, z którymi prowadzi wymianę kopii utworów w dostępnych formatach;

3)  informacje o sposobie realizacji obowiązków, o których mowa w art. 35b.

2. Wykaz, informacje, nazwy i dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane dodatkowo w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego upoważnionego podmiotu.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także