Art. 77 [Stosowanie ustawy]

1. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231,art. 27, art. 28, art. 332-335,art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62.

2. Do programów komputerowych przepis art. 331 stosuje się wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 331 ust. 2.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także