Art. 771 [Ochrona zabezpieczeń programu]

Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.

0 Shares:
2 komentarze
  1. Dzień dobry, zastanawia mnie taka rzecz: program komputerowy instaluje na dysku komputera plik/wpis rejestru systemowego zawierający informację np. o dacie instalacji, na podstawie czego następuje odliczanie czasu próbnej wersji. Załóżmy, że użytkownik komputera jest świadomym jego użytkownikiem i lubi utrzymywać porządek w plikach komputera/rejestrze systemowym. Taki plik, gdy usunięty z komputera, zostanie odtworzony w tym samym miejscu przy kolejnym uruchomieniu programu z nową datą (więc niejako w nieskończoność można przedłużać okres próbny jakiegoś programu). Gdy więc użytkownik odinstaluje z jakiejś przyczyny taki program i dokładnie wszystkie pozostawione przez tenże program informacje (włącznie z plikiem/wpisem rejestru kontrolującym licencję wersji próbnej) przy użyciu dostępnych w Internecie programów do usuwania oprogramowania z komputera, to czy w takiej sytuacji powyższy Art. 771 się stosuje wobec tegoż programu? Zwykle jest przecież tak, że program "czyszczący" uruchamia deinstalator programu właściwego (który nie usuwa wpisów kontrolujących licencję, żeby "pamiętać" komputer przy ponownej instalacji), a po zakończeniu jego pracy, przystępuje do wyszukiwania pozostałości po programie usuniętym (w tym często wpisów/plików kontrolujących licencję).

  2. Trzeba pamiętać, że program komputerowy musi być używany zgodnie z licencją. Jej naruszenie powoduje powstanie roszczenia odszkodowawczego na gruncie obligacyjnym, a więc nie za naruszenie autorskich praw majątkowych, tylko za naruszenie kontraktu/umowy.

     

    Mam wątpliwości czy funkcjonalność wpisu przez program określonych informacji do rejestru stanowi formę wyrażenia programu komputerowego ze skutkiem dla jego ochrony na gruncie przepisów art. 74 w zw. z art. 77.1 PrAut. Ten ostatni z przepisów stosuje się bowiem jeśli dojdzie do naruszeń majątkowych praw autorskich. Wydaje się, że w tym wypadku ochronie nie mogłaby podlegać funkcja jaką wykonuje program komputerowy (wpis do rejestru), a to nie podlega ochronie na podstawie art. 74 PrAut – nie jest elementem treści majątkowych praw autorskich do programu komputerowego – por. np. wyrok SA w Poznaniu I ACr 422/94

Dodaj komentarz
Przeczytaj także