Art. 91 [Kierownik zespołu]

Domniemywa się, że kierownik zespołu jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje się odpowiednio do części artystycznego wykonania mających samodzielne znaczenie.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także