Art. 123 [Właściwość sądu]

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 115-119 – na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także