Zmiany aktu

Wersja obowiązująca od 2018-12-28 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Ostatnie zmiany aktu:
2018-12-28 Dz.U. z 2018 r.  Art. 1 poz. 2339 USTAWA O ZMIANIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ORAZ USTAWY O OCHRONIE BAZ DANYCH, wprowadzono m .in. przepisy dot. osób z niepełnosprawnościami. 
2018-10-01 Dz.U. z 2018 r.  Art. 26 poz. 1669 Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669).
2018-07-19 Dz.U. z 2018 r.  Art. 123 poz. 1293 Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293).

2018-04-30

Dz.U. z 2018 r.  Art. 29  poz. 650 Uchylono art. 110 (24) – 110 (30), ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).
2017-09-01 Dz.U. z 2017 r.  Art. 18 poz. 60 zmieniono pkt 13 art. 6 – Ustawa z 14.12.2016 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ – PRAWO OŚWIATOWE
2016-09-09 Dz.U. z 2016 r.  Art. 1 poz. 1333
2016-05-20 Dz.U. z 2015 Art. 2 poz. 1923
2015-11-20 Dz.U. z 2015 Art. 1 poz. 1639
2015-08-01 Dz.U. z 2015 r. Art. 1 poz. 994

2015-07-01

Dz.U. z 2015 r. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 23 czerwca 2015 r. SK 32/14

poz. 932

Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Utrata mocy w tym zakresie nastąpiła 1.07.2015 r. 

2010-10-21 Dz.U. 2010 Nr 152, Art. 1 poz. 1016
2010-01-01 Dz.U. 2009 Nr 157, Art. 19 poz. 1241
2007-06-20 Dz.U. 2007 Nr 99, Art. 1 poz. 662
2007-06-06 Dz.U. 2007 Nr 181, Art. 1 poz. 1293
2006-09-01 Dz.U. 2006 Nr 94, (wyrok TK) poz. 658
2006-07-07 Dz.U. 2006 Nr 121, (sprost.) poz. 843
0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także