Art. 42 [Dziedziczenie Skarbu Państwa]

Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także