Art. 213 [Publiczne odtwarzanie utworów nadawanych w programach radiowych i telewizyjnych]

Posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego wolno publicznie odtwarzać nadawane w nim utwory wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że ich odtwarzanie następuje na podstawie odrębnej umowy.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także