Art. 125 [Ochrona wykonań artystycznych]

1. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań:

1)  ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie;

2)  w zakresie korzystania z nich po jej wejściu w życie, jeżeli według przepisów niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony.

2. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie przed dniem jej wejścia w życie.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także