Art. 126 [Inne prawa pokrewne]

1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1)  fonogramów i wideogramów, które zostały sporządzone po jej wejściu w życie;

2)  programów radiowych i telewizyjnych, które zostały nadane po jej wejściu w życie;

3)  fonogramów i wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych, które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony.

2. Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do korzystania przez szkoły w celach dydaktycznych ze sporządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy nadań, fonogramów i wideogramów niebędących filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a także do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach artystycznych wykonań.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także