Art. 271 [Umieszczanie utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach]

1. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także