Art. 231 [Wyłączenie obowiązku zezwolenia twórcy]

Nie wymaga zezwolenia twórcy tymczasowe zwielokrotnienie, o charakterze przejściowym lub incydentalnym, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i niezbędną część procesu technologicznego, którego celem jest wyłącznie umożliwienie:

1)  przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub

2)  zgodnego z prawem korzystania z utworu.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także